IT*AmericanLynx Coco Chanel

Datum Stad Resultat
2018-01-21 Nerikes (klass11)EX1,BIV
2018-01-20 Nerkies (klass11)EX1,BIV-total
2017-11-05 Solkatten (klass12)EX1,BIV,NOM
2017-11-04 Solkatten (klass 12)Ex1, BIV, NOM

DK*Stoltze's Mustang Fighter

Datum Stad Resultat
2018-06-17 Uppsala (klass 5) CAGCIB
2018-06-16 Uppsala (klass 5) CAGCIB,BIV-total,NOM
2018-03-25 Trönderkatten (klass 5) CAGCIB,NOM
2018-03-24 Trönderkatten (klass 5) CAGCIB
2017-09-03 Vestkystkatten (klass 7) CACIB,INTERNATIONELL CHAMPION
2017-09-02 Vestkystkatten (klass 7) CACIB,NOM
2017-06-04 Storsjökatten (klass 7) CACIB
2017-06-03 Storsjökatten (klass 9) CAC,BIV,CHAMPION
2017-05-14 Sandviken (klass 9) CAC, BIV-total
2017-05-13 Sandviken (klass 9) CAC, BIV-total, NOM
2017-04-29 SW Trondheim (klass 11) Ex1, NOM
2017-03-26 Frölunda (klass 11) Ex1, BIV-total
2017-03-25 Frölunda (klass 11) Ex1, BIV-total, NOM
2017-01-22 Nerikes (klass 12) Ex2
2017-01-21 Nerikes (klass 12) Ex1, BIV-total, NOM, BEST IN SHOW
2017-01-08 Fräset (klass 12) Ex1, NOM
2017-01-07 Fräset (klass 12) Ex1

 

BE*Rising Divinity of Tree Hill

Datum Stad Resultat
2017-09-02 Vestkystkatten (klass9) CAC,CHAMPION
2017-08-20 SUK (klass9) CAC
2017-08-19 SUK (klass9) CAC
2017-06-04 Storsjökatten (klass11) EX1
2017-06-03 Storsjökatten (klass11) EX1,BIV-total
2017-05-14 Gestrica (klass11) EX1,NOM,BEST IN SHOW
2017-05-13 Gestrica (klass11) EX1,BIV,BEST IN SHOW
2017-03-26 VK&ÄK (klass12) EX1,BIV-total
2017-03-25 VK&ÄK (klass12) EX1,BIV-total
2017-01-22 Nerike (klass12) EX2
2017-01-21 Nerike (klass12) EX1